Μηχανικές αντλίες

Eμβολοφόρα Αντλία.

Περιστροφική Αντλία

Περιστροφική Αντλία